Body and Soul Healing

 

Body and Soul Healing

Många går runt och känner att de inte kommer loss i livet av olika anledningar. De har svårt för att ta tag i saker och går och bär på egna energier som påverkar dem negativt. Body and Soul Healing är en behandling utarbetad av mig själv och har fokus på att kunna hjälpa klienten på ett djupare plan. Och namnet är för att beh är för dig. Under en behandling aktiveras mitt inre seende som bidrar till att jag kan utföra en helhetsbehandling i olika nivåer och i olika dimensioner på klienten som har sin verkan på Kroppen, Själen och Sinnet. Behandlingsformen innefattar olika metoder vilka utgörs av:

• Andlig kirurgi
• Eterisk rening
• Kroppsterapi
• Healing
• Samtal


Min intuition, kropp, händer och guider är mina redskap i arbetet. Detta innebär att jag känner in min klients kropp och energisystem och tar bort det som klientens och kroppen  är beredd att släppa. Det kan vara allt från fysisk smärta , föremål och händelser från tidigare liv eller andra energier som bromsar klienten i detta livet. Klienten kan  även få  ett kanaliserat budskap som kan hjälpa den att gå framåt i livet. Body and Soul Healing kan således hjälpa klienten på ett fysiskt, känslomässigt och ett andligt plan. Exempelvis:


* Bearbeta undertryckta känslor och stärka det egna jaget
* Ta bort negativa präglingar från nuvarande och tidigare liv
* Få smärtlindring och mer energi i kroppen

* Läkning till att våga göra det som man vill. 

 Body and Soul Healing  60 Min 600:-

Görs även på distans 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clear Balance

Clear Balance är en behandlingsmetod där jag arbetar med en oerhört intelligent och högfrekvent vattenenergi som på alla plan renar klientens system. Med Clear Balance har klienten möjlighet att bearbeta sitt trauma och få en fullständig återställning av sitt system. Under behandlingen kanaliserar terapeuten klientens


* trauman
* cellminnen
* blodsminnen


Detta gör att klienten blir ren i sitt system och kan gå in i en helt ny fas i livet nya möjligheter än vad tidigare varit möjligt. Under en Clear Balance behandling kanaliserar terapeuten klientens trauma och tillför ingen energi. När klienten har släppt ifrån sig belastande energier frigörs utrymme i klienten så klienten själv automatiskt kan hämta hem och fylla på sitt system med sina egna energier. Detta gör behandlingen ren, klar och opåverkad av terapeutens energier. Energin i Clear Balance ställer själv in rätt frekvens hos klienten och maximerar klientens medvetande. Efter genomförda behandlingar med Clear Balance aktiveras ljuskroppen och regnbågsauran.

 

Clear Balance 60 Min 1500:-

Clear Balance distans 2x 60 Min 1500:-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris


Healing4You  60 Min 600:-
Clear Balance 60 Min 1500:-
Clear Balance distans 2x 60 Min 1500:-

Husrensning på distans 600:-

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.frisjal.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar